حوالی قبرستان فهرست حوالی قبرستان فهرست حوالی قبرستان

شمارۀ دوم- چاپ دوم
حوالی قبرستان

قبرستان فضای دیگری است. فضایی است که گاهی توقف‌گاه موقت و گاهی هم توقف‌گاه دائمی آدم‌ها است. فضایی است که در زندگی روزمره‌مان جایی ندارد؛ دور است و بهتر است دور هم نگه داشته شود. دلیلش اهمیتی ندارد: قیمتِ گزاف زمین و حرام‌شدن آن برای قبرستان یا فرار آدم‌ها از مرگ. به هر حال دور است؛ هم از جانمان، هم از خانه‌هایمان. هر از چندی هم که شهرها بزرگ‌تر می‌شوند و قبرستان‌ها می‎آیند توی شهر، دوباره به‌جای دورتری پرت می‎شوند.

در حوالی قبرستان، تلاش می‌کنیم به جغرافیای آن سرک بکشیم و خودمان را به این فضا نزدیک‌تر کنیم؛ می‌خواهیم در آن توقف کنیم و بیشتر از همیشه آنجا را ببینیم، بشنویم و لمس کنیم.

حوالی قبرستان را که ورق بزنیم، از مکانِ دفن‌شدن آدم‌ها می‌خوانیم و از رعب‌آور بودنِ قبرستان برای کودکی‎هایمان. از تفاوت تجربۀ مرگ در شهرهای کوچک و بزرگ و از تأثیرات دنیای مدرن بر قبرستان‌ها. در حوالی قبرستان، به دیدار شهری رفته‌ایم که همۀ سنگ قبرهایش از تاریخ و واقعة مشخصی صحبت می‌کنند. طرح‌های توسعۀ قبرستان‌ها را دیده‌ایم و با مدیران و اهالی آنجا حرف زده‎ایم، از معیارهای قیمتِ قبور گفته‌ایم و از مفهوم قبرستان در ادبیات عامه. روی محور زمان تا قاجار عقب رفته‌ایم و در محور مکان، خودمان را از شرق به افغانستان و هندوستان رسانده‌ایم و از غرب به عراق.

در این حوالی، سراغ موضوعاتی رفته‌ایم که پیش از این، کمتر به چشممان آمده بود؛ اما حوالی «قبرستان» قرار نیست غمگینمان کند؛ تنها انتظارمان را می‌کشد.

حوالی متروکه
شمارۀ هفتم
حوالی متروکه
ویژه نامۀ سال 98 مجله حوالی
ما و فضای اطرافمان
ویژه نامۀ سال ۹۸