حوالی خوابگاه و ملحقات کارت پستال های 98 ویژه نامۀ سال 98 حوالی خوابگاه

شمارۀ پنجم مجله و ملحقات
حوالی خوابگاه + ویژه‌نامۀ سال 98 + پکیج کارت پستال 98

همزمان با انتشار حوالی خوابگاه، ویژه‌نامۀ سال 98 هم منتشر شد. این ویژه‌نامه 
نشان می‌دهد که چگونه قدرت، فضاهای شهری را تحت تاثیر قرار می‌‎دهد و فضاهای شهری چطور ساختار قدرت را متاثّر می‌کنند.

کارت پستال های 98 نیز، برای به یاد سپاری وقایع این سال فاجعه و جنون است.

حوالی خوابگاه نیز از این می‌گوید که اگر تجربۀ هر خوابگاهی ترکیبی باشد از نوع خوابگاه، موقعیت آن، شخصیت فرد، تجربه‌های قبلی‌اش، هم‌اتاقی‌ها و زمان حضورش در خوابگاه، احتمال تشابه دو تجربه تقریبا صفر است. حتی نمی‌شود این تحلیلِ به‌دردنخور و وسوسه‌انگیز را کرد که خوابگاه کلاً خوب است یا بد. هر خطی که دو سرش صفات متضادی را فرض کنیم، خوابگاه وسط آن خط است. از تقابل بین محدودیت و آزادی، موقتی و دائم، تلخی و شیرینی، خانه و خیابان شکل می‌گیرد (اگر بشود خیابان را نقطة مقابل خانه تصور کرد.) هویتش گرو حضور هم‌زمان این وارونگی‌ها است؛ فضایی میانی و خاکستری. این حوالی پر است از این تقابل‌هایی که جلوی سیاه یا سفید شدن خوابگاه می‌ایستند.

هیچ کفهای در خوابگاه سنگینی نمیکند و در عین حال نمیتوان پایداری و تعادل را به آن نسبت دادمثل رشتههای طنابی که از دو طرف کشیده میشود؛ در نگاه ناظر بیرونی ثابت و در سطح ماکروسکوپی در حال شکافتن. همین است که خوابگاه به هر کسی که تجربهاش کرده و میکند، یک ضربه میزند و اجازه نمیدهد کسی بدون تغییر از آن عبور کندحتی اگر چند ساعت و چند روز در خوابگاه بوده باشد هم به تناسب از این ضربه تکان میخوردمثل تجربۀ مهاجرت، بچهدار شدن، ازدواج، سربازی، مرگ یک عزیز و… نقطة چرخشی میشود برای ماهیت آدمهای قبل و بعدشآنها را میگیرد، میپیچاند، فشار میدهد،‌ زمین میزند، بلند میکند و میفرستد بیرون.

حوالی متروکه
شمارۀ هفتم
حوالی متروکه
ویژه نامۀ سال 98 مجله حوالی
ما و فضای اطرافمان
ویژه نامۀ سال ۹۸