دربارۀ ما

حوالی ما و فضای اطرافمان

حوالی، از فضای زندگی آدم‌ها می‌گوید. فضایی که زنده است، و با آدم‌ها ساخته می‌شود. بر ما تاثیر می‌گذارد و از ما تاثیر می‌پذیرد. فضایی که حاصل دیدن، شنیدن و تجربه کردن است. ما می‌خواهیم این تجربه‌ها را به اشتراک بگذاریم و به حوالی خود نزدیک‌تر شویم.


ما می‌خواهیم حوالی هرکسی جای بهتری برای زندگی باشد.


تاریخچۀ حوالی 

«حوالی» مجله‌ای دربارۀ آدم‌ها و محیط اطرافشان است. محیط اطراف می‌تواند شهر، خانه یا مقیاس‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر از این‌ها باشد. در هر شمارۀ حوالی، یک فضا (مثل ترمینال، قبرستان، خیابان) محوریت دارد و تمام محتواها، حولِ همان عنصر فضایی تولید می‌شوند.

این مجله در کتاب‌فروشی‌ها و کیوسک‌های مطبوعاتی توزیع می‌شود. گروه تولیدکنندۀ مجلۀ حوالی، پیش از این، مجلۀ دانشجویی «شَهرَت» را در دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه تهران منتشر می‌کرد.

فعالیت این گروه برای تولید مجلۀ حوالی، از تابستان 96 آغاز شد. در پاییز 97 موفق به اخذ مجوز مجله از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و شمارۀ اول این دوماه‌نامه در اسفند 97 با موضوع «حوالی ترمینال» منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.


روش‌های تأمین مالی حوالی 

حوالی اولین مجلۀ چاپی در ایران است که برای تامین مالی بخشی از هزینه‌های خود به سراغ تامین مالی جمعی یا کراودفاندینگ رفته. پویش پیش‎خرید شمارۀ اول این مجله در سامانۀ تامین مالی جمعی راتا، در عرض دوازده روز موفق به جذب سیزده میلیون تومان سرمایه شد. در این کمپین بیش از صد و سی نفر، حوالی را همراهی کردند. در کمپین تامین مالی جمعی شمارۀ دوم این مجله، صد و هشتاد نفر حوالی قبرستان را پیش خرید کردند و در مجموع مبلع پانزده میلیون تومان جمع‌آوری شد. به جز پیش‎فروش مجله، بخشی از هزینه‌های مجله از درج آگهی و بخشی از فروش مجله تامین می‎شود. این مجله، مستقل است و سرمایه‎گذار دیگری ندارد.


تیم حوالی

گردانندگان گردانندگان
حبیب دانشور

حبیب دانشور

سمیرا هاشمی

سمیرا هاشمی

یاسمین خوشپور

یاسمین خوشپور

گلاره مرادی

گلاره مرادی

پریسا بزاز

پریسا بزاز

شیما پاکزاد

شیما پاکزاد

گرافیک گرافیک
امیرمهدی مصلحی

امیرمهدی مصلحی

همکاران همکاران
حسام حسین‌زاده

حسام حسین‌زاده

آتنا کامل

آتنا کامل

مائده صدیقی

مائده صدیقی

معین فرخی

معین فرخی

امیرحسین صمیمی

امیرحسین صمیمی

بابک بزاز

بابک بزاز

پدرام بهنود

پدرام بهنود

نگین بنی عامریان

نگین بنی عامریان

هومن فرزامی

هومن فرزامی

فردین آریش

فردین آریش

علی اشرف فتحی

علی اشرف فتحی

امیرمحمد حسینی

امیرمحمد حسینی

سالومه سوزنچی

سالومه سوزنچی

رسول قربانی

رسول قربانی

محب علی

محب علی

رسول صفی‌زاده

رسول صفی‌زاده

رامین بیرقدار

رامین بیرقدار

مازن هواشم

مازن هواشم

علیرضا غفوری

علیرضا غفوری

محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی

عطیه توسلی

عطیه توسلی

البرز زاهدی

البرز زاهدی

غنچه قوامی

غنچه قوامی